پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی

محصولات موجود در دسته سایر موارد

وسمه یا شمل(Indigofera.sp) / داروئی 

وسمه (.L tinctoria Indigofera (گیاهی فراموششده و دارویی از خانواده بقولات است. این گیاه یکساله، دوساله و چندساله است، ولی اغلب بهصورت یکساله کاشته میشود. ایندیگو که در صنعت براي رنگزائی استفاده میشود، از برگهاي وسمه استخراج میگردد. ایندیگو رنگ آبی دارد. وقتی دو گروه ایندوکسیل بهطور خود به خود در شرایط حضور اکسیژن هستند، یک مولکول ایندیگو تشکیل میگردد. وسمه در درمان یبوست، بیماريهاي کبدي، تپش قلب و نقرس کاربرد دارد و ضدعفونیکننده و قابض است. برگهاي آن تقویتکننده رشد مو هستند. هدف از این مطالعه بررسی اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه فراموششده و دارویی وسمه در شرایط آب و هوایی مشهد بود.

وشا یا وشق(Dorema ammoniacum) / داروئی 

مرع، که بعد از سکتهی مغزی شايعتررين بيمراری عصربی اس، و لدود يک درمد مردم دنيا به آن مبتال هستتد، نروعی اختالت ناگهانی در عملکرد سيستم عصبی اس، که بره دنبرات تلليهی ناگهانی، شرديد و یيرر طبيعری نرورون هرای مغرز ر میدهد. اين تلليهی ناگهانی سبب اختالت در لس، از دسر، دادن هوشياری، اختالت شتاختی، لرکات تشت ی يا ترکيبری از اين عاليم میگردد )1 .)علیریم تمامی تالشهايی که برای کش و معرفی داروهای ضد مرع به عمل آمده اس،، تشتجها لداقل در 13 %از بيماران مصروع قابرل کتتررت نمری باشرد. از طرفی، مداوای طوالنی مدت با داروهای ضد مررع برا عروار جانبی، ناهت اریهای جتيتی و تداخالت دارويی همرراه اسر، )2 .)از اين روی، تحقيق در مرورد يرافتن داروهرای مرؤثرتر برا عوار جانبی کمتر لايز اهمي، اس،. امروزه گرايی م ددی به مصرف گياهان دارويی بره دليرل گونراگونی ترکيبرات مرؤثر موجود در گياهان، توسعهی متايع وابسته بره کشر، گياهران دارويی و خصوماً پيشتهاد استفاده از گياهران دارويری توسر سازمان جهرانی بهداشر، ) Organization Health World ) به وجود آمده اس،.

یولاف پوچ(Avena sativa) / داروئی 

جو دو سر نیز همانند برنج و جو دارای پوسته (هال) می‌باشد. جو دوسر دارای یک سری برجستگی مو مانند به نام تریکوم است که این برجستگی‌ها سبب سختی کار با جو دو سر می‌شوند زیرا در هوا معلق می‌شوند و سبب سوزش بدن می‌گردند. از نظر ساختمانی جو دو سر کاملاً باریک و کشیده است و از دو طرف یکسان است برای همین به آن جوی دو سر گویند. تا به امروز نیز در ایران به طور گسترده کشت نمی‌شد. با این حال برای اولین بار در شهر اصفهان جو دو سر به طور زراعی کشت شد. در گذشته ارقام مورد کشت جو دو سر دارای مقدار متوسطی بتاگلوکان و مقدار متوسطی روغن بودند. در حالی که در حال حاضر ارقامی از جو دو سر اصلاح شده است که حاوی ۱۸ درصد روغن هستند که این میزان دو برابر مقدار روغن در ارقام قدیمی این گیاه است و گروهی دیگر از ارقام اصلاح شده این گیاه دارای مقدار بسیار فراوانی بتاگلوکان هستندکه جو دو سرهای بتاگلوکان نامیده می‌شوند[۱] این ارقام برای درمان بیماران دارای دیابت نوع ۲ تولید می‌شوند، زیرا ثابت شده بتاگلوکان موجود در این ارقام در درمان و پیشگیری این بیماران مؤثر است. مطالعات زیادی نشان داده که مصرف آرد جو دو سر سبب کاهش میزان کلسترول بد خون ال دی ال و افزایش میزان کلسترول خوب خون اچ دی ال و کاهش خطر گرفتگی عروق کرونر قلب می‌شود و از سال ۱۹۸۰ تا امروز تحقیقات زیادی در رابطه با نقش بتاگلوکان در جلوگیری از انواع سرطان‌ها انجام شده و مشخص شده است که این ماده اثرات ضد تومور بسیار قوی دارد. هم چنین بتاگلوکان موجود در این ارقام جو دو سر اثرات ضد ویروسی و ضد باکتریایی ثابت شده‌ای دارد.[۲] جو دو سر منبع خوبی از انرژی، پروتئین و چربی برای انسان و مخصوصاً بچه‌ها است.

نهال کشت بافتی رزبری 

رزبری گیاهی دارای بیش از 200 گونه تجاری می¬باشد که طعم وعطر میوه دلپذیر آن در گونه‌های تجاری مورد اهمیت می¬باشد. رزبری گیاهی است چند ساله به شکل بوته¬‌‌های خاردار می‌باشد. خواص درمانی تمامی بخش‌های این گیاه از قیبل برگ و میوه، منبع قابل توجهي از تركيبات فنلي شامل آنتوسيانين‌ها، فلاونول‌ها، اسيد كلروژنيك، فلاونوئيدها، تانن‌ها و پروسيانيدين‌ها و انواع مختلفي از ويتامين¬ها است كه فعاليت بيولوژيكي بالايي دارند و بدن را در برابر بيماري‌هاي قلبي عروقي، سرطان، التهاب‌ها، چاقي و ديگر بيماري‌هاي مزمن، حفاظت مي‌كنند. در طب سنتي نیز به عنوان يك ضد التهاب قوي مورد استفاده قرار می‌گیرد. رزبری سياه، منبع غنی از آنتوسيانين‌ها است و در درمان اختلالات بینایی ناشي از ديابت و بيماري‌های فيبروسيستيك مورد استفاده قرار می‌گیرد. عصاره‌ی این گیاه از رشد سلول‌هاي سرطاني روده بزرگ جلوگيري کرده و چربي خون را كاهش مي دهد. ارزش غذايي هر 100 گرم ميوه آن 53 كيلو كالري انرژي دارد و محتوي 12 گرم كربوهيدرات، 42/4 قند، 5/6 فيبر خوراكي، 65/0 چربي و 2/1 گرم پروتئين است. علاوه بر اين در هر 100 گرم ميوه آن محتوي انواع ويتامينهاي زير است: Thiamine (B1) 0.032 mg, Riboflavin (B2) 0.038 mg, Niacin (B3) 0.598 mg, Pantothenic acid (B5) 0.329 mg, Vitamin B6 0.055 mg, Folate (B9) 21 μg, Choline 12.3 mg, Vitamin C 26.2 mg, Vitamin K 7.8 μg علاوه بر ويتامينها ميوه رازبری يك منبع بسيار غني از انواع مواد معدني مفيد و مورد نياز است. ميوه رزبري به صورت تازه به عنوان ميوه و همچنين در تهيه ژله و انواع كيك و دسر مورد استفاده قرار مي¬گيرد. علاوه بر اين از رزبری برای تولید پوره، مربا، آب ‌میوه و خشکبار استفاده شده و از برگ آن نيز به شکل دمنوش و چاي استفاده می‌شود.

وبینار اصول طراحی و اجرای تبلیغات گیاهان دارویی 

مشاوره و آموزش طراحی و اجرای تبلیغات گیاهان دارویی در قالب وبینار

نهال کشت بافتی گوجی بری 

خواص درمانی تمام بخش‌های گیاه گوجی¬بری از جمله برگ، ربشه، پوست درخت و میوه آن خاصیت درمانی دارد. میوه خشک گوجی‌بری حاوی کربوهیدرات، چربی، فیبر‌های خوراکی، قند و پروتئین است. مجموعه‌ای از مواد معدنی و ویتامین‌ها و اسیدهای چرب مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم، آهن، روی، سلنیوم، ویتامین C ، کاروتن، تیامین، ریبوفلاوین، لوتئین، لیکوپن، پلی‌ساکاریدها، بتائین و پپتدوگلیسین‌ها در آن یافت می‌شود. از این گیاه در طب سنتی در درمان بیماری‌های کبدی، ناباروری، درد‌های شکمی، سرفه‌های خشک، رخوت و سردرد استفاده می‌شود. در گذشته از گوجی‌بری به‌عنوان معجون افزایش طول عمر استفاده می‌شد. در حال حاضر نیز از این گیاه به منظور تقویت عملکرد جنسی و باروری، محرک لاغری ، ضد پیری، سم‌زدایی کبد، تقویت بینایی و گردش خون، ثبات قند خون، شاداب سازی پوست و بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن استفاده می‌شود. خواص تغذيه¬اي سرشاخه¬ها و برگهاي آن استفاده غذايي دارد و به عنوان سبزي، چاي و دمنوش، طعم دهنده نوشيدني¬ها و غذاها مصرف مي¬شود. از دانه¬هاي آن روغن شفافي به دست مي آيد كه بسيار گرانقيمت و ارزشمند است و استفاده دارويي دارد. ميوه آن با ارزش غذايي فوق العاده، سرشار از ويتامين¬ها و آنتي اكسيدان¬ها است و به عنوان غذاي سلامتي Health food به صورت تازه، فريز شده و خشك شده مورد مصرف قرار مي¬گيرد

وبینار تجارت بین المللی گیاهان دارویی 

درمورد تجارت و نحوه خرید و فروش گیاهان دارویی ، شرکت کنندگان آموزش می‌بینند.

نهال کشت بافتی بلک بری 

میوه بلک بری علاوه بر طعم خوب و کاربرد فراوان، مزایای فراوانی برای سلامتی دارد. این میوه سرشار است از ویتامین C که به تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کند و یک آنتی‌اکسیدان است. همچنین بلک بری غنی از فیبر است که به کاهش کلسترول و کاهش وزن کمک می‌کند و منبع خوبی است از ویتامین K و منگنز. بلک بری رادیکال‌های آزاد را که باعث آسیب به سلول‌ها و منجر به سرطان می‌شوند، از بین می‌برد. همچنین این میوه سیستم ایمنی را تقویت می‌کند که خود باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان می‌شود. بلک بری همچنین در کاهش احتمال ابتلا به سرطان‌های مری، دهانه رحم و پستان بسیار موثر است. برگ‌ها و ریشه‌های این گیاه مدت‌هاست یک درمان خانگی و سنتی برای آنمی، اسهال و اسهال خونی است و قاعدگی را منظم می‌کند. میوه و آب‌‌ میوه آن درد گلو، زخم دهان و عفونت لثه بهبود می‌بخشد و کلسترول خون و وزن را کاهش می‌دهد. از عرق برگ‌های آن به عنوان شوینده در درمان عفونت دهان و گلو و دهان‌شویه می‌توان استفاده کرد.

نشاء سرخارگل (Echinaceae purpurea) 

بذر سرخارگل از شرکت فارماست کشور آلمان خریداری شده است. برای مشاهده عکس و اطلاعات علمی (کشت و کار و سایر موارد) در مورد گیاه سرخارگل می توانید به سایت زرین گیاه www.zarringiah.com مراجعه کنید

نوشابه عرقیات گیاهی گازدار با گلبرگ زعفران 

نوشابه عرقیات گیاهی گازدار با گلبرگ زعفران برای اولین بار درجهان، فراسودمند، فاقد نگهدارنده شیمیایی، حاوی رنگ و گاز طبیعی، دارای خواص زعفران، خواص آنتی اکسیدانی بالا

هیدروکورکوفارم 

زخم پوش های هیدروژلی قابل تزریق حاوی داروی گیاهی ، این قابلیت را دارند که کاملا به شکل محل زخم دربیایند . این زخم پوش ها در مقایسه با زخم پوش های از پیش شکل گرفته رایج ، انطباق کاملو بدون هیچگونه حفره یا چین و چروک را در محل زخم ایجاد میکنند . برخی از داروهای گیاهی مانند کورکومین باعث ترشح فاکتور های رشد در محل زخم و در نتیجه افزایش سرعت ترمیم زخم میشود . مطالعات حیوانی نشان داده است که استفاده از زخم پوش های هیدروژلی کیتوسان _ آلژینات حاوی نانو ذرات کیتوسان /کورکومین سبب افزایش قابل توجه سرعت ترمیم زخم میشود . با به کار بردن این زخم پوش بر روی زخم های عمیق پس از گذشت سه روز از ایجاد زخم کاهش پشم گیری در سطح زخم مشاهده میگردد همچنین زخم پوش گیاهی سبب رشد و تکثیر سلول های بافتی و رگ زایی در روز هفتم در محل زخم میگردد.

نشاء گل راعی (hypericum perforatum) 

بذر گل راعی از شرکت فارماست کشور آلمان خریداری شده است. نشاء دو گونه از گل راعی توپاز و تیوبرتال در شرکت زرین گیاه نگارین چی جست تولید می شود. برای مشاهده عکس و اطلاعات علمی (کشت و کار و سایر موارد) در مورد گیاه گل راعی می توانید به سایت زرین گیاه www.zarringiah.com مراجعه کنید

همیشه بهار(Calendula officinalis) / داروئی 

گل همیشه بهار (نام علمی: Calendula officinalis یا Calendula persica) از گونه Calendula است. همیشه‌بهار گیاهی از تیره ستاره ای، علفی و پایا است. ساقه هوایی افراشته منشعب و دارای پرزهای غده‌ای گل آن زردرنگ می‌باشد. گیاهی علفی، یکساله دارای ساقه‌ای به طول ۲۰ تا ۵۰ سانتی‌متر است، برگهایی ساده بیضوی، دراز، پوشیده از کرک، با کناره‌های موجدار و به رنگ سبز، مایل به قهوه‌ای روشن دارد، روی ساقه منشعب آن کاپیتول‌های درشت و زیبا ظاهر می‌گردد که به تناسب گرما و رطوبت محیط زندگی، به‌طور منظم صبح‌ها در فاصله ساعت ۹ تا ۱۰ شکفته و سپس در بعد از ظهرها بین ساعات ۴ تا ۵ جمع می‌گردد. کاپیتول‌های آن دارای دو نوع گل یکی لوله‌ای و دیگر زبانه‌ای به رنگ زرد مایل به نارنجی و واقع در حاشیه نهنج است. میوه فندقه و قهوه‌ای رنگ و سطح آن نا صاف می‌باشد. از خانواده کاسنی است. عملکرد این گیاه ضد التهاب و قاعده‌آور است.

هیدرومیس 

زخم پای دیابتی یکی از عوارض جدی است که 15% افراد مبتلا به این اختلال رخ میدهد . این بیماری علاوه بر تاثیر منفی بر سرعت بهبودی زخم بر کیفیت زندگی بیمار نیز تاثیر دارد و منجر به افزایش خطر قطع عضو و مرگ و میر میشود . استفاده از کورکومین به دلیل دارا بودن فیبرین و قابلیت فعال سازی فاکتور های رشد باعث افزایش روند ترمیم زخم میگردند. نتایج بیانگر کاهش سطح زخم در گروه تحت درمان با هیدروژل حاوی محصولات پلاکتی نسبت به گروه کنترل می باشد. همچنین رگ زایی ، رشد و تکثیر فیبروبلاست ها و کلاژن سازی در محل زخم پس از گذشت هفت روز ایجاد میگردد. زخم پوش های هیدروژلی حاوی محصولات پلاکتی سبب ترمیم کامل زخم های عمیق و دیابتی میگردد.

نعنا فلفلی 

سوسنبر حاصل تلاقی گونه‌های نعناع آبی و نعناع معمولی و از گیاهانِ بومی شمال آفریقا و مدیترانه است. این گیاه، سال ۱۷۲۱ میلادی، در لیست رسمی دارویی انگلستان گونهٔ مستقلی ثبت شد که ویژگی اصلی آن، درمان سرماخوردگی و سردرد است. از دو هزار سال قبل تاکنون از گونه‌های مختلف نعناع به عنوان ادویه و دارو استفاده می‌شود. سوسنبر حاوی مانتول و تانن کم است. دم کرده سوسنبر برای تقویت معده و روده و دستگاه گوارش، ضد نفخ، یرقان (زردی) و ضد سنگ‌های صفراوی مصرف می‌شود. استنشاق بوی سوسنبر، برای رفع سرماخوردگی و عفونت‌های گلو بسیار مفید است. اما نعناع کوهی به دلیل داشتن منتول خیلی بیشتر از سوسنبر دارای خواص و قدرت بیشتری می‌باشد که بیشتر در صنایع خمیر مسواک، آدامس، اسانسها استفاده می‌شود، و قدرت بالاتری به تمامی زیرشاخه‌های خانواده نعنا دارد.

هندوانه ابوجهل یا حنظل(Citrullus colocynthis) / داروئی 

هندوانهٔ ابوجهل یا حنظل که در زبان بومی خیارتلخ نامیده می شود، میوه‌ای تلخ‌مزه است که در فارسی با نام‌های خربزهٔ روباه، کدوی تلخ و سیبِ تلخ و در عربی با نام‌های حَنظل، مرارة الصحاری و علقم و در فرهنگ اچمی‌زبان‌های در چابهار و مومان با نام «گونج»شناخته میشود و در جنوب ایران به نام خزَرَ. (تلفظ: Khazara)نام برده شده‌است.در شهرستان‌های نایین و خوروبیابانک به هنوارنه مار یا هنوانه ماری معروف است هندوانه ابوجهل از راسته کدوئی‌ها (Cucurbitales) از تیره کدو (Cucurbitaceae)، از سرده سیترولوس (Citrullus) بوده و نام علمی آن Citrullus colocynthis است. مصرف آن باعث کولیت شدید شده و به علت مواد سمی خطرناک است. نام نوعی گیاه بالارونده بومی حوضه مدیترانه به ویژه ازمیر ترکیه، نوبه آفریقا و تریسته ایتالیا است. این گیاه از خانوادهٔ هندوانه است اما با هندوانه معمولی تفاوت‌هایی دارد شامل اندازهٔ کوچک‌تر، جسم سفت‌تر و مزهٔ بسیارتلخ آن.

افتخاری دیگر برای شرکت بهبود تجهیز بهین اندیش

 افتتاح اولین نمایشگاه، فروشگاه حرفه‌ای و تخصصی صادرات محصولات داروهای     گیاهی، گیاهان دارویی، فراورده‌های طبیعی و طب سنتی (ایرانی) ساخت ایران